Videosamtal om den högsta elden

Martinus beskriver i sitt verk Tredje testamentet en central, kosmisk urkraft som han benämner ”den högsta elden”. Denna urkraft reglerar enligt Martinus allt som ingår i vår upplevelse av livet. Den är drivkraften bakom all vår utveckling, vår längtan, förvandlingen av vår sexualitet och utvecklingen av humanitet. I dessa videosamtal samtalar Solveig Langkilde och Lars Palerius i 10 avsnitt om Martinus analyser av den högsta elden och dess inflytande på människans utveckling, både på det personliga och samhälleliga planet. Samtalen tar upp ämnen som den högsta elden och Guds medvetande, den sexuella polförvandlingen, äktenskapsförmågans degeneration, homosexualitet och dubbelpolighet, #metoo-rörelsen, dagens världspolitik, döden, samvetet och ödmjukhet.

I det första avsnittet samtalar Solveig och Lars om Martinus definition av den högsta elden, den högsta elden i relation till Guds medvetande och den sexuella principen, samt den kosmiska andningen med ljusets och mörkrets kretslopp.

I det andra avsnittet samtalar Solveig och Lars om den högsta elden som Guds eviga kärlekskraft och dess relation till urbegäret och skaparförmågan. De går även igenom Martinus illustrationer av den högsta elden i några av symbolerna.

Samtalen spelades in på Martinus Institut i Köpenhamn, Danmark, den 17 juni 2018, under teknisk ledning av Jonas Dalmose. Musiken är komponerad och framförd av Lars Palerius.

De övriga avsnitten kommer att läggas ut efter hand på denna sida.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial