Avsnitt 19: Vikten av att få ventilera sina tankar om andlighet och livet. Två unga människors perspektiv på kosmologin

Martinus världsbild – vad betyder den för unga människor i dag? Lyssna till Ida och Max Mohlander, som berättar om sina livserfarenheter, sina tankar om andlighet och sina reflektioner kring Martinus analyser. Att ha en förälder som bollplank i dessa frågor har betytt mycket för dem, och likaså möjligheten att få prata med andra i ungdomsgruppen i Martinus Center Klint. Samtalet berör också dagens politik, internationalism, feminism och mycket mer, där Martinus världsbild ger dem bägge tillit och hopp inför framtiden.

Ida och Max samtalar med Pernilla Rosell och Lars Palerius.

Max Mohlander och Ida Mohlander
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial