Avsnitt 43: Jag skulle gå den här vägen. Samtal med Willy Kuijper om ett liv i Martinus Instituts tjänst

http://traffic.libsyn.com/kosmologipodden/Jag_skulle_g_den_hr_vgen._Samtal_med_Willy_Kuijper_om_ett_liv_i_Martinus_Instituts_tjnst.mp3 Kosmologipodden träffar denna gång Willy Kuijper i Martinus Center, Klint, i Danmark, för ett samtal om Willys väg till

Läs mer

Avsnitt 28: Livet är hela tiden förnyelse och förändring. Intervju med Solveig Langkilde och Sören Grind

http://traffic.libsyn.com/kosmologipodden/LIvet_r_hela_tiden_frnyelse_och_frndring.mp3 En outtröttlig lust att studera och förmedla Martinus analyser – det kännetecknar Solveig Langkilde och Sören Grind, som har

Läs mer

Avsnitt 8: Det personliga mötet är den största inspirationskällan. Intervju med Eigil Kristensen, föreståndare för Martinus Center Klint

http://traffic.libsyn.com/kosmologipodden/Det_personliga_mtet_r_den_strsta_inspirationskllan._160328.mp3 Eigil Kristensen, föreståndare för det vackert belägna Martinus Center Klint i Själland, Danmark, berättar om hur verksamheten startades här

Läs mer
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial