Videosamtal om den högsta elden

Martinus beskriver i sitt verk Tredje testamentet en central, kosmisk urkraft som han kallar ”den högsta elden”. Denna urkraft reglerar enligt Martinus allt som ingår i vår upplevelse av livet. Den är drivkraften bakom all vår utveckling, vår längtan, förvandlingen av vår sexualitet och utvecklingen av humanitet. I dessa videosamtal samtalar Solveig Langkilde och Lars Palerius i 10 avsnitt om Martinus analyser av den högsta elden och dess inflytande på människans utveckling, både på det personliga och samhälleliga planet. Samtalen tar upp ämnen som den högsta elden och Guds medvetande, den sexuella polförvandlingen, äktenskapsförmågans degeneration, homosexualitet och dubbelpolighet, #metoo-rörelsen, dagens världspolitik, döden, samvetet och ödmjukhet.

I det första avsnittet samtalar Solveig och Lars om Martinus definition av den högsta elden, den högsta elden i relation till Guds medvetande och den sexuella principen, samt den kosmiska andningen med ljusets och mörkrets kretslopp.

I det andra avsnittet samtalar Solveig och Lars om den högsta elden som Guds eviga kärlekskraft och dess relation till urbegäret och skaparförmågan. De går även igenom Martinus illustrationer av den högsta elden i några av symbolerna.

I det tredje avsnittet samtalar Solveig och Lars vidare om den högsta elden, och fördjupar sig särskilt i den sexuella förvandlingsprocess som Martinus kallar polförvandlingen. De reflekterar kring människans utveckling när hon gradvis lämnar ett djuriskt, primitivt beteende till förmån för medmänsklighet och allkärlek. I samtalet berörs också olika utmaningar och födslovåndor som kan förekomma under denna process, bland annat när det gäller den egna identiteten och manliga och kvinnliga könsstrukturer.

I det fjärde avsnittet samtalar Solveig och Lars bland annat om den motsatta polens utveckling och vår växande intellektualitet, om det djuriska medvetandets degeneration och vår andliga medvetandeutveckling, samt den förvandling i samhället som vi kan se omkring oss i samband med den motsatta polens utveckling.

I det femte avsnittet samtalar Solveig och Lars om vår växande kunskap om det mänskliga psyket, den begynnande humana sexualitetens yttringar samt om karmalagen och vägen från att bemöta varandra med förlåtelse i stället för angrepp.

I det sjätte avsnittet samtalar Solveig och Lars om lyckliga och olyckliga äktenskap och det Martinus kallar för ofruktbarhetens zon, samt om vilka konsekvenser det kan få om den motsatta polen öppnas för tidigt. De reflekterar även kring den kommande mänskliga sexualiteten och hur den kännetecknas av frihet och intellektualitet.

Det sjunde avsnittet handlar om #Metoo-rörelsen och det uppvaknande som den förde med sig världen över. Solveig och Lars samtalar bland annat om de samhälleliga konsekvenser som #Metoo har fått och om uppgörelsen med gamla sexuella maktstrukturer. De reflekterar också kring den inre, mänskliga frigörelseprocess som kännetecknar vår tid.

I det åttonde avsnittet samtalar Solveig och Lars om nationalism och internationalism, om kapitalets diktatur och tron på den ”starke mannen”. De reflekterar också över vägen mot en human världsstat som bygger på ett inre, fredligt sinnelag.

I det nionde avsnittet samtalar Solveig och Lars om Martinus syn på döden. De reflekterar över vad vi kan uppleva efter döden, först i mellantillståndet och sedan genom en resa i de högre andliga världarna, samt hur denna resa påverkas av vår mentala utvecklingsprocess mot ökad humanitet.

I det tionde och avslutande avsnittet samtalar Solveig Langkilde och Lars Palerius om samvetets roll i vår utveckling. De reflekterar kring högmod och det dolda högmodet, självdyrkan och vår inre moraliska kompass, som Martinus också kallar för ”vår inre ljusstod”. I samtalet berörs också utmaningar i form av svag självkänsla, depression och mindervärdeskomplex. Det finns ett stort behov av en kärleksfull förståelse för de bakomliggande karmiska mekanismerna som styr vår utveckling, där livet likt en spegel visar oss vilka vi har varit, vilka vi är och vilka vi är ämnade att bli.

Samtalen spelades in på Martinus Institut i Köpenhamn, Danmark, den 17 juni 2018, under teknisk ledning av Jonas Dalmose.

Musiken är komponerad och framförd av Lars Palerius.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial