Från A till Ö

Här till höger finner du en ordlista under utarbetande med kortfattade definitioner och förklaringar av centrala begrepp i den danske författarens Martinus litteratur. Se även inledningstexten som förtydligar att begreppen hos Martinus inte alltid har en enda, entydig förklaring, utan måste förstås och tolkas mot bakgrund av hans samlade analyser och i samspel med andra begrepp. Ordlistan är tänkt som en första introduktion för läsare som stöter på nya ord.

Förklaringarna illustreras med valda citat ur Martinus verk (© Martinus Institut 1981). Martinus huvudverk Livets Bog, del 1-7, finns att läsa online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial