Videosamtal om den andliga vetenskapens nödvändighet

Martinus beskriver i sitt verk Tredje testamentet den materialistiska vetenskapens begränsningar på det moraliska området. Som kontrast skildras en andlig vetenskap som baseras på osjälvisk moral och som enligt Martinus kommer att ligga till grund för skapandet av världsfred och en sann demokrati.

I denna videoserie i fyra avsnitt samtalar Lars Palerius med Olav Johansson om dessa frågor utifrån Martinus artikel ”Den andliga vetenskapens nödvändighet” (Världsbild förlag, 1981).

I det första avsnittet talar Lars Palerius och Olav Johansson om vad vetenskap egentligen är, samt om skillnaden mellan en materialistiskt och en andlig inriktad vetenskap. De reflekterar kring dagens samhällsutveckling utifrån Martinus analyser av tillkortakommanden inom den materialistiskt inställda demokratin och den tidigare kommunismen i östländerna. De belyser också vad Martinus har skrivit om ”den osynliga makt” som leder mänskligheten mot diktatur, vilket kan bidra till en förståelse av det återuppblossande av diktatoriska tendenser som sker i olika länder i dag.

I det andra avsnittet samtalar Olav och Lars om Martinus syn på diktaturens utbredning i samhället och vilka mekanismer som ligger bakom detta fenomen. Enligt Martinus befinner sig mänskligheten i ilfart på väg mot diktatur. Hur ska man förstå aspekter som demokrati, kapitalism och nationalism i detta sammanhang och vad väntar mänskligheten i denna ”lågintellektualitetens epok” som Martinus benämner som domedagsepoken? Trots svåra karmautlösningar som väntar finns det hopp om ljus i mörkret. Mänskligheten behöver dock stanna upp och lyssna, läsa och tänka, menar Martinus.

I det tredje avsnittet samtalar Olav och Lars om mänsklighetens framtida öde. Martinus presenterar en ljus framtid, men dessförinnan måste nationalism och krig ge vika för ett internationellt rättsväsende som garanterar alla världsmedborgares säkerhet. Vilka förutsättningar gäller för att detta ska bli verklighet?

I det fjärde avsnittet i serien samtalar Olav Johansson och Lars Palerius om de 12 punkter för ett framtida världssamhälle som Martinus beskriver i Livets Bog, del 1, st. 117. Den bild som framträder är en oerhört ljus och kärleksfull tillvaro där varje enskild medborgare i samhället garanteras ett liv i trygghet och harmoni med omgivningen. Martinus skriver att ”dessa tolv punkter kan alltså sägas vara identiska med de realiteter kring vilka hela den jordmänskliga utvecklingsenergin koncentrerar sig”. Vi kan alla bli i samklang med denna utvecklingsenergi.

Samtliga delar i serien finns på denna sida och på Kosmologipoddens YouTube-kanal.

Samtalen spelades in på Hälsans Hus, Stockholm, den 29 juni 2019 av Kosmologipodden inom ramen för Stiftelsen Martinus Kosmologi.

Teknisk produktion av Micael Söderberg.

Musiken i filmerna är komponerad och framförd av Lars Palerius.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial