Om Martinus och hans verk

Martinus var en dansk författare som levde 1890-1981. Efter en omvälvande andlig upplevelse i 30-årsåldern ägnade han resten av sitt liv åt ett omfattande andligt författarskap, som bär den överordnade titeln Tredje testamentet. Hans huvudverk heter Livets Bog och består av 7 delar.  Den finns att läsa gratis i svensk översättning på Martinus Instituts webbplats: http://www.martinus.dk/sv/tt/

I sitt samlade verk presenterar Martinus en heltäckande, omfattande världbild av livet och universum, där han beskriver att tillvarons lagar vilar på en fullständig logik och att universums grundton är kärlek. Han kallade även sin världsbild för kosmologi, vilket är anledningen till att denna podd har fått namnet Kosmologipodden. En central utgångspunkt för Martinus kosmologi är att livet är evigt och att allt i universum är levande – människor, djur, växter, mineraler, men även ett otal andra livsformer inom andra tillvaroriken – och att alla dessa levande väsen ingår i ett levande världsallt. Bakom allt existerar en evig, fullständigt kärleksfull Gudom.

Martinus skriver att människans medvetande och moral utvecklas genom reinkarnation och karma enligt logiska naturlagar. Såväl behagliga som obehagliga erfarenheter blir med detta evighetsperspektiv till nytta för alla individer och visar därmed på att ”Allt är mycket gott”. En åttasidig introduktion till grundtankarna i Martinus världsbild finns här: Martinus kosmologi – en introduktion

Förutom sitt huvudverk Livets Bog tecknade Martinus även sammanlagt 100 symboler som avbildar de principer och lagar som, enligt hans intuitionsförmåga, kännetecknar livet och det samlade världsalltet. Symbolerna  och symbolförklaringarna har getts ut i bokform i Den eviga världsbilden, del 1-6, och själva bilderna samt korta beskrivningar finns även tillgängliga på Martinus Instituts webbplats: http://www.martinus.dk/sv/symbolerna/

Martinus verk skrevs för att vara fritt tillgängligt för alla som är intresserade och har glädje av det. Martinus önskade inte att det skulle finnas föreningar med medlemskap eller liknande omkring hans världsbild. För den som vill veta mer, rekommenderas att se nedanstående introduktionsfilmer samt att läsa mer på Martinus instituts webbplats (se ovan) samt webbplatsen för Stiftelsen Martinus kosmologi (http://www.martinus.se)

Martinus böcker finns utgivna på svenska på Världsbild förlag:http://varldsbild.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial