Avsnitt 81: Feminism ur ett kosmologiskt perspektiv. Samtal med Lene Jeppesen

I detta avsnitt samtalar Kosmologipodden med Lene Jeppesen om feminism ur ett kosmologiskt perspektiv. Det handlar bland annat om skillnader i synen på feminism i Sverige, Danmark och Tyskland. Lene berättar för redaktörerna Lars Palerius och Micael Söderberg om sina erfarenheter som student i Flensburg och om hur privilegierad hon känner sig då hon är född i en del av världen där kvinnor har samma rättigheter som män att utbilda sig och göra sin röster hörda. Lene reflekterar också över kvinnans respekterade roll i det gamla danska bondesamhället, där gränsen mellan manliga och kvinnliga sysslor och roller var tydligt definierad, och vad dessa gamla könsmönster kan innebära i en nutida relation om kvinnor tjänar mer pengar än män. Martinus beskriver i Livets Bog, del 3. st. 830–831 den manliga och den kvinnliga ”ursexualiteten” och hur den har präglat vår utveckling genom djurriket. Kvinnans hittillsvarande missgynnade ställning blir extra tydlig med den ökade jämställdheten, inte minst genom att kvinnor i de flesta fall fortfarande tjänar mindre än sina manliga kollegor inom en rad yrkesområden.

Samtalet berör också Martinus beskrivning av skillnaderna mellan så kallade ”känslo-” och ”intelligensmänniskor” och att dessa skillnader numera kan ha större betydelse än vilket kön en människa har. Vidare samtalar vi om det manliga lidandet i form av kampen om maktpositioner och genom döden på slagfältet och det kvinnliga lidandet i form av sexuella övergrepp och den påtvingade underkastelsen under den manliga könsmaktsordningen, som har styrt våra samhällen under årtusenden. I dag står många män inför utmaningar genom de förändringar som våra könsroller genomgår, där vi alla kommer att bli allt mindre intresserade av vilket kön vi representerar och alltmer intresserade av att se människan i människan i umgänget med varandra.

Avsnittet spelades in på Martinus Center Klint, den 26 april 2019 med Micael Söderberg och Lars Palerius.

Språk: svenska och danska.

Musik komponerad och framförd av Lars Palerius.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial