Avsnitt 28: Livet är hela tiden förnyelse och förändring. Intervju med Solveig Langkilde och Sören Grind

En outtröttlig lust att studera och förmedla Martinus analyser – det kännetecknar Solveig Langkilde och Sören Grind, som har ägnat hela sina vuxna liv åt denna uppgift. Många människor har fördjupat sig i Martinus världsbild genom deras kurser på Solsökehem i Dalarna eller i Martinus Center Klint i Danmark, bland annat. I detta avsnitt får vi höra dem berätta om hur det hela började, hur arbetet på Solsökehem och i Klint har utvecklats genom åren, och hur deras visioner för framtiden ser ut.

Bland mycket annat får vi också inblickar i hur Solveigs och Sörens mångåriga fördjupning i de kosmologiska analyserna samtidigt har inneburit en utvecklingsprocess som leder till en ständigt ökad självkännedom och en ökad förståelse av omvärlden.

Sörens bägge böcker, Livet – din spegel och Livet – en fråga om kärlek, som omnämns i programmet, kan köpas på varldsbild.se, i bokhandeln och på internetbokhandlarna.

Sören Grind och Solveig Langkilde

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial