Analys

Analys (dk. analyse) uttrycker i Martinus litteratur att ett fenomen definieras och analyseras utifrån sin mest grundläggande, andliga struktur och innebörd. Exempel på uttryck med ordet ”analys” som förekommer ofta är: ”kosmiska analyser”, ”i sin djupaste analys”, ”grundanalys”, ”verklig analys”, ”i sin högsta analys”, ”den eviga sanningen eller livets absoluta analys”.

Vad gäller denna princips högre kosmiska analys kan man säga att den är absolut evig till sin natur, därför att den – liksom tillvarons övriga stora huvudprinciper – inte utgör ett resultat av föregående tänkande. 
(Martinus, Livets Bog, del 1, st. 33)

 Och ”det goda” och ”det onda” blir därför i den gudomliga grundanalysen att betrakta som identiska.
(Martinus, Livets Bog, del 1, st. 28)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial