Anlag

Anlag (dk. anlæg) används i Martinus litteratur synonymt med begreppen ”förmågor”, ”vanor”, ”tendenser” och ”böjelser”. Anlag syftar på egenskaper och förmågor som en individ har och som präglar det utvecklingsstadium som respektive väsen befinner sig på. Enligt Martinus analyser har den nuvarande människan både djuriska anlag och humana anlag. De djuriska anlagen, som t.ex. självbevarelsedrift och enpolig sexualitet, utgör enligt Martinus analyser fundamentet för djurrikets manifestationer. Dessa börjar avta inom den nuvarande mänskligheten som i stället håller på att utveckla humana anlag, som t.ex. humanitet, kärlek till nästan och vegetarism. Dessa humana anlag eller förmågor hör till det stadium som Martinus benämner det riktiga människoriket och som kommer att kännetecknas av fred, allkärlek och dubbelpolig sexualitet. Se även förmåga, vana, böjelse, automatfunktion.

För mänsklighetens del har vi redan sett att denna befinner sig i ett förhållande till skaparprincipen, där dess mörka utstrålning – vilken för länge sedan som naturliga förmågor och anlag blivit den fundamentala faktorn i dess manifestation och själsliv – nu börjar bli underminerad av denna princips ljusa utstrålning. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 51)

Skillnaden mellan jordmänniskan och den kosmiska människan ligger alltså huvudsakligen i detta, att den förstnämnda genom sin sexualitet håller sådana anlag vid liv som knyter henne till djurriket, medan den sistnämnda däremot genom sin sexualitet håller sådana anlag vid liv som knyter henne till människoriket. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 130)

Denna eviga princip känner vi från tidigare analyser till som ”den högsta elden”. Principen befordras genom ett organsystem som vi känner till som ”de sympatiska anlagen” och vars funktion huvudsakligen endast är känd som det levande väsendets parnings- eller könsdrift. Det är också dessa anlag som förorsakar väsendenas framträdande som ”hankönsväsen” och ”honkönsväsen”. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2402)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial