Eld

Eld (dk. ild) utgör i Martinus analyser en energi som är detsamma som tyngdenergi eller solenergi. Martinus betecknar ”elden” eller tyngdenergin också som jagets andra kraftkälla, vid sidan om de fem övriga grundenergierna (se dessa begrepp och Livets Bog, del 2, st.350 ff) . I den fysiska världen manifesteras tyngdenergin som fysisk eld och uppträder då i sin största koncentration (se citat nedan). I sin renkultur är tyngdenergin eller elden liktydigt med ”solenergi”. Denna energi befordrar rovdjurens explosionsartade kraftutveckling i den fysiska världen, och i jordmänniskans medvetande uttrycks den som hetsighet eller raseriutbrott. Elden eller tyngdenergin manifesterar sig genom att värma och utvidga, i motsats till kölden eller tyngdenergin som fryser, förtätar och kristalliserar. Se även uttrycket ”den högsta elden”.

Denna upplösande eller dräpande funktion utgör också en särskild sorts energikombination, och det är denna särskilda energi som jag här i ”Livets Bog” kallar ”tyngdenergi”. Dess verkliga huvudnatur är ett slags ”förbränning”. Den är i sin största koncentration identisk med den fysiska elden. Den är i renkultur detsamma som ”solenergi”. I medvetandet ger den väsendet den explosionsartade förstärkning av dess kraftutveckling som senare hos rovdjuren hjälper det att övervinna motståndet hos de djur som de vill ha till föda. I den dagliga tillvaron förnimmes denna energiutveckling i medvetandet eller organismen som ”hetsighet” .”Tyngdenergin” (elden eller solenergin) är sålunda jagets andra stora kraftkälla. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 351)

Medan eld värmer, utvidgar, upplöser eller dematerialiserar, är köldens egenskap att frysa, förtäta, kristallisera eller materialisera. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 352)

Där eldenergin i särskilt hög grad börjar ta överhand i världsalltet, och känsloenergin därför i motsvarande grad befinner sig i underläge, uppstår väldiga värmeområden. Dessa områden kan ännu inte ses med de fysiska ögonen. De utgör början till solskapelse. Och till sist framträder tyngdenergin i en sådan mängd att den blir synlig för den fysiska synen som eld. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 352)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial