Falska affärsprincipen

Den falska affärsprincipen (dk. det falske forretningsprincip) betecknar i Martinus litteratur ett ekonomiskt system där ett värde betalas med ett annat värde som inte motsvarar dess verkliga värde. Det kan röra sig om antingen ett överpris eller ett underpris, men det rör sig i regel om att en individ tillskansar sig ett ”största möjliga värde för minsta möjliga värde” (Livets Bog, del 4, st. 1319).  Genom att tillämpa den falska affärsprincipen, som enligt Martinus dominerar i den nuvarande människans samhälle, skapar man en mycket ojämn fördelning av livsviktiga förnödenheter på jordklotet och därmed lidande och svält för många människor. Martinus beskriver att den falska affärsprincipen till och med är understödd av lag och rätt i dagens samhälle, eftersom det är lagligt att sälja en vara till överpris och berika sig på sina medmänniskors arbete, utan att själv ha utfört motsvarande arbete. Den falska affärsprincipen får även stöd av reklam och propaganda, och blir på detta sätt kamouflerad som att den skulle vara den äkta affärsprincipen eller affärsprincipen i sin gudomliga form. Den äkta affärsprincipen innebär enligt Martinus att en värde betalas med ett motsvarande värde, eller principen ”lika värde för lika värde” . Den äkta affärsprincipen skapar en värld där en rättvis bytesprincip gäller, så att människorna kan fördela värden och varor på ett rättvist sätt över jordklotet efter allas behov. Den falska affärsprincipen kommer dock att vara förhärskande så länge som människorna inte har levt ut sin djuriska självbevarelsedrift och ännu är besjälade av egoistiska intressen framför ett gemenskapsintresse. Den får också sitt uttryck i det som Martinus benämner bankkontokulturen, som också beskrivs som ett mordvapen då den förorsakar fattigdom och lidande för ett stort antal människor på jordklotet. I framtidens samhälle kommer enligt Martinus endast den äkta affärsprincipen att råda, där ingen individ berikar sig på någon annans arbete och där all privategendom har avskaffats.

”Den falska affärsprincipen” är däremot en princip, genom vilken man skapar en i högsta grad ojämn fördelning av alla livsviktiga förnödenheter. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1319)

Medan klubban, bågen och svärdet var de direkta vapnen under tidigare kulturperioder av mänsklighetens historia, blev ”bankkontot” senare inom den moderna kulturens eller ”den falska affärsprincipens” domän det mest raffinerade mordvapnet. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1325)

Dessa hörnstenar gestaltade sig som väldiga finanstempel, börser och affärspalats, banker och sparkassor, aktiebolag, koncerner och truster, som alla utan undantag befordrade ”den falska affärsprincipen”: ”Största möjliga värde för minsta möjliga prestation.” Denna ”falska affärsprincip” med sina marmorpalats och kapitalanhopningar blev den absolut starkaste maktfaktorn inom jordmänskligheten. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1327)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial