Bankkontokulturen

Bankkontokulturen (dk. bankkontokulturen) betecknar i Martinus litteratur en princip som innebär att människan använder sitt bankkonto för att utöva den falska affärsprincipen och därmed tillskansa sig ”största möjliga värde för minsta möjliga värde” (Livets Bog, del 4, st. 1319). Martinus benämner detta fenomen även ”ockerprincipen” och ”bankkontots kultur”. Enligt Martinus är bankkontokulturen och den falska affärsprincipen något som besjälar hela världen av i dag och därmed skapar stora orättvisor i världen vad gäller fördelningen av tillgångar och varor. Bankkontokulturen liknas av Martinus vid ett mordvapen med långsamma verkningar som förstör hälsa och välmående för en stor mängd medmänniskor, och därmed oundvikligen skapar omvälvningar i världssamfundet. Han betonar dock att det är ett naturligt stadium i människans utveckling att hon använder det nuvarande ekonomiska systemet med bankkonton i den dräpande principens tjänst för att tillfredsställa sina egoistiska behov och längtan efter ägodelar. I framtiden kommer enligt Martinus ett nytt ekonomiskt system med den äkta affärsprincipen att införas, där alla tillgångar fördelas rättvist och en gudomlig bytesprincip i form av ”lika värde för lika värde” gäller. Bankkontokulturen i dess nuvarande form kommer då att försvinna och pengar som betalningsmedel kommer att avskaffas.

”Bankkontokulturen” eller ”ockerprincipen” besjälar, som vi har sett, hela vår värld. Inget folk, ingen ”civiliserad” stat, kan i dag svära sig fri från denna kultur eller princip. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1326)

Inte underligt att den ”bankkontots” kultur som vår civilisation av i dag utgör knakar och rämnar, skapar mentala jordskalv och explosioner. Det är nämligen de hemliga, långsamt dräpande, giftiga verkningarna av bruket av ”bankkontona” som dolda eller kamouflerade mordvapen, som här börjar framträda. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1325)

Vår analys är därför absolut lika lite avsedd att skapa förföljelse, angrepp eller förebråelser mot ”bankkontoinnehavarna” och ”bankkontokulturen”, som den är avsedd att vara ett angrepp på vattnet eller havet med dess innehåll av fisk. Livet måste genomlevas och måste därför ha sin gång. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1325)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial