Äkta affärsprincipen

Den äkta affärsprincipen (dk. det ægte forretningsprincip) betecknar i Martinus litteratur ett ekonomiskt system med ”lika värde för lika värde”, eller en rättvis bytesprincip där ett värde betalas med ett annat värde som helt och fullt motsvarar dess verkliga värde. Martinus kallar detta också för den gudomliga affärsprincipen. Den äkta affärsprincipen är enligt Martinus affärsprincipen i sin kosmiska form där den är ” av ädel och kosmisk natur” (Livets Bog, del 1, st. 76). Den äkta affärsprincipen kontrasteras mot den falska affärsprincipen, som innebär ett ekonomiskt system där individer tillskansar sig rikedomar med hjälp av principen ”största möjliga värde för minsta möjliga värde” (Livets Bog, del 4, st. 1319). Martinus beskriver att den falska principen är det ekonomiska system som råder i människans samhälle i dag, vilket innebär att det är lagligt att vissa individer kan berika sig på sina medmänniskors arbete och sälja en vara till överpris. Tillgångarna blir med hjälp av bankkontokulturen ojämlikt och orättvist fördelade över jordklotet och många människor går under i fattigdom och svält. I framtiden, när människan har utlevt sin djuriska självbevarelsedrift och sin egoistiska längtan efter att äga tillgångar, kommer enligt Martinus endast den äkta affärsprincipen att råda, där ingen individ berikar sig på någon annans arbete och där all privategendom har avskaffats. Värden och varor kommer då att fördelas på ett rättvist sätt över jordklotet efter allas behov.

Den gudomliga eller ”äkta affärsprincipen” är en ”bytesprincip”, genom vilken värden eller varor ömsesidigt kan fördelas mellan särskilt behövande folk och etniska grupper runt om på jordklotet på så sätt att man, om man har för mycket av en viss vara, kan byta ut den mot en vara man saknar, varigenom det skapas en fullständigt jämn tillgång till alla förnödenheter för alla människor. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1319)

Hans väsen eller sätt att vara utgör bilden eller modellen, enligt vilken den jordiska människan skall förvandlas från ”den falska affärsprincipens” slav till den geniala utövaren av ”den äkta affärsprincipen”, som kulminerar i begreppet ”hellre ge än ta”. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1333)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial