Fysisk materia

Fysisk materia (dk. fysisk materie) betecknar i Martinus litteratur materia eller ämnen som framträder i fysisk form och är tillgänglig för fysiska sinnen. Enligt Martinus analyser skapas all fysisk materia av samspelet mellan de tre kosmiska grundenergierna instinktenergi, tyngdenergi och känsloenergi. Den fysiska materian kan i sin tur framträda i tre olika typer: fast, flytande och gasformig materia. (I vissa sammanhang använder Martinus även begreppet luftformig som synonymt med gasformig materia.) Förutom dessa tre materieformer finns även strålformiga materia, som är detsamma som elektricitet eller ande. Enligt Martinus utgör den strålformiga materien eller det strålformiga tillståndet grunden för all tillvaro, såväl den andliga som den fysiska. I fysisk form kan människa endast uppfatta den andliga eller strålformiga formen av materia när den framträder som eld eller ljus. Jaget kan med sin skapar- och upplevelseförmåga skapa både mer förtätad materia som framträder som fysisk, och mer förfinad materia som framträder som strålformig eller andlig materia. Materia i alla tillstånd består i grunden enbart av partiklar och tomrum. Att materien ändå framträder med olika grader av täthet och med olika egenskaper beror på hur kombinationen av grundenergierna ser ut. Den materia som ur ett visst perspektiv framträder som fast, t.ex. mineralmateria, visar sig ur ett närmare perspektiv främst bestå av tomrum med en jämförelsevis liten mängd partiklar. Martinus beskriver att materia därmed i själva verket kan ses som ”koncentrerat ljus” (Livets Bog, del 2, st. 495). Tomrummet mellan partiklarna i fast materia består av andlig eller strålformig materia och utgör därmed medvetande. Martinus använder även begreppen fysisk och andlig materia som  kontraster för att beskriva hur reinkarnation går till, där medvetandet överförs från en andlig kropp till en fysisk kropp när individen påbörjar ett nytt liv i den fysiska världen.

Och resultatet av dessa tre nämnda grundenergiers samspel blir allt det som hör in under begreppet ”fysisk materia”. Denna materia framträder i sin tur i de tre variationerna, ”fast”, ”flytande” och ”gasformig”, men kan egentligen i varje variation betecknas som ”fast” eller ”förtätad” materia. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 352)

Allt är här begravt i materia, även de levande väsendenas vetande om sin egen, över all materia höjda identitet som odödliga gudasöner. De tror sig själva vara identiska med sina fysiska kroppar, vilket vill säga, att de tror sig identiska med en viss ansamling fysisk materia, tror att det är den som tänker och handlar. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 380)

Och det är detta individens växlande framträdande i fysisk och i andlig materia som vi benämner ”reinkarnation” eller ”återfödelse”. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 925

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial