Riktiga människoriket

Det riktiga människoriket (dk. det rigtige menneskerige) eller ”det gudomliga riktiga människoriket” betecknar  i Martinus litteratur det tredje av sex tillvaroplan som tillsammans utgör det Martinus kallar ett spiralkretslopp eller en utvecklingsspiral. Detta tillvaroplan uppbärs av känsloenergin som dominerande kosmisk grundenergi och kallas även för kärlekszonen. Det utgörs enligt Martinus analyser av ett harmoniskt och fullkomligt fredsrike där den ”riktiga människan” utvecklat en absolut osjälvisk kärlek till sin nästa. Till skillnad från djurriket har den riktiga människan övervunnit alla djuriska, egoistiska tendenser i sitt medvetande. Hon kan därmed manifestera kärleksenergi, som innebär att tyngdenergin övervinns och de uppnår en balans mellan känsla och intelligens i form av intellektualiserad känsla. Den riktiga människans manifestationer riktar sig mot att skapa fred och välbefinnande för alla levande väsen i tillvaron.

Väsendena i det riktiga människan har genomgått den kosmiska födelsen och upplever sig därigenom som ett med Fadern och Gudomen, och de har även återgått till  att vara ”helkönsväsen” med ett sexuellt dubbelpoligt tillstånd där den maskulina och feminina polen befinner sig i balans (se även polförvandlingen). Enligt Martinus kommer det riktiga människoriket att skapas som realistiskt faktum på jordklotet när ett flertal av de nuvarande människorna har övervunnit de djuriska egenskaperna och därmed lämnat djurriket. I det riktiga människoriket har väsendena lämnat den dräpande principen som kännetecknade djurriket. Näringen kommer att bestå av frukt som den idealiska födan, som i ett senare skede övergår till ren luftnäring. Det riktiga människoriket och känsloenergin betecknas i Martinus symboler med gul färg.

Som framgår av Livets Bog utvecklas jordmänniskorna i sin eviga tillvaro från djurriket, genom naturmänniskornas stadier, upp genom civilisationen och vidare till det riktiga människoriket. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 139)

Och efter hand som väsendena närmar sig det riktiga människorikets stadium, ingår känsla och intelligens i en allt större harmoni med varandra och blir alltmer till kärleksenergi. Denna binder i sin tur tyngdenergin, och det riktiga människoriket eller kärlekszonen uppstår. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 169)

Men om tretusen år kommer jordutvecklingen att ha nått så långt att den stora födelsen fundamentalt kan upplevas på jorden, och då har det riktiga människoriket uppstått inom dess horisontområde. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 248)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial