Tanke

Tanke (dk. tanke) är i Martinus litteratur detsamma som medvetande eller ande, dvs. ett levande väsens förnimmelse och upplevelse av liv. Martinus beskriver även en tanke som en idé eller en föreställning som uppkommer i individens medvetande. En tanke benämns även tankebild som uttrycker att en individs tankar är en avbild av dess upplevelser och intryck, antingen i andligt eller fysiskt avseende. Materialet för individens tankar är strålformig materia som är detsamma som elektriska våglängder eller elektricitet, och en individs tankevärld med olika tankebilder är därmed enligt Martinus av elektrisk natur. Bakom en individs tankar befinner sig den fasta punkten eller det namnlösa, orörliga något som utgör jaget och upphovet till alla tankar och föreställningar. En individs tankevärld gestaltar sig olika beroende på vilket utvecklingssteg och vilket tillvaroplan väsendet befinner sig på. Enligt Martinus analyser består allt i världsalltet av liv och därmed av medvetande, strålformig materia eller tankemateria. Världsalltet är i grunden genomströmmat av Gudomens medvetande och tanke.

Denna strukturs första detalj i vår förnimmelse av livet utgör alltså den centrumförnimmelse vi kallar ”jaget”. Detta förnims som det allra innersta i vår livsförnimmelse, ja, är så långt inne, att det ligger bakom varje synligt eller förnimbart ting, liksom bakom varje tanke, idé eller föreställning som över huvud taget kan uppstå eller framkomma i vårt medvetande. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 810)

Då idé är detsamma som tanke, blir alla sådana flockbildningar uttryck för manifestation av tanke. Denna tanke är sålunda det samlande och bindande elementet i flocken, vilken blir fullständigt genomsyrad och präglad därav. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 477)

Om materien inte existerade och jaget inte genom denna indirekt kunde synliggöra sin existens och därigenom vidare direkt uppenbara sitt medvetande, sin vilja och sin intellektuella standard, avslöja önskningar och begär, skulle dess eviga vara eller dess från materien avskilda, upphöjda natur aldrig någonsin bli överförd till tanke, till medvetande eller upplevelse.  (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 313)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial