Avsnitt 25: Vart är världen på väg? En kosmologisk samtidsspaning med Lars Östnäs och redaktörerna

Vart är världen på väg? Hur ska det gå efter det amerikanska presidentvalet? Varför tycks populistiska strömningar växa i många länder? Hur kan vi förstå världsutvecklingen utifrån ett kosmologiskt perspektiv?

Alla tre poddredaktörerna har träffat Lars Östnäs för en kosmologisk nutidsspaning med nedslag i aktuella världshändelser. I samtalet berörs band annat det stundande valet i USA, den ökande nationalismen i Europa och jihadismen i världen, människors reaktioner inför de stora flyktingströmmarna som präglar världen just nu, men även de goda förebilderna och de positiva tendenserna som finns i världen. Utifrån de kosmiska analyserna får vi en förståelse för utvecklingens gång, vilket skänker både tillit och livsmod.

Lars Östnäs
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial