Avsnitt 104: Samtal om Kosmos nr 2, 2022

Samtalet fokuserar på innehållet i senaste numret av tidsskriften Kosmos. De medverkande presenterar varsin artikel som har fångat dem extra mycket. Med artiklarna som utgångspunkt berörs teman som tolerans och vikten av att se människor som de verkligen är. Vi strävar alla efter ljuset, men har olika uppfattning om vad ljuset är. Men den gudomliga visdomen väller fram överallt. Gud talar till människorna genom alla ting, behagliga som obehagliga.

Micael Söderberg, Ulla-Mir Renöfält och Daniel Palmgren deltar i det här avsnittet.

Musik: Lars Palerius

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial