A-begäret

A-begäret (dk. A-begæret) betecknar i Martinus litteratur den första fasen av en förälskelse, där den som är förälskad känner en mycket stark önskan efter att få behaga den individ som är föremål för förälskelsen. Denna första fas kännetecknas av att man önskar göra allt för föremålet för förälskelsen, vilket innebär en livgivande och glädjande upplevelse. Enligt Martinus analyser utgörs dock förälskelse av ett dubbelbegär eller två begär. Det andra begäret, B-begäret, innehåller ett krav på besvarad kärlek och en önskan om att få äga den som man är förälskad i,  dvs. egendomsrätt. Martinus menar därför att förälskelse i grund och botten är en självisk manifestation. Den är någonting helt annat än verklig, osjälvisk kärlek, även om förälskelse ofta beskrivs som kärlek i litteratur och film.

Förälskelse är alltså en organisk utlösning liksom hunger och törst och skapar alldeles som dessa två företeelser ett begär efter att bli tillfredsställd. Ja, detta är så att säga begäret över alla andra begär. Det är själva livsbegäret. När detta begär framträder i sin kulmination, alltså som förälskelse, utgör det ett dubbelt begär. Detta dubbelbegär kan vi kalla ”A-begär” och ”B-begär”. (Martinus, Livets Bog, del 5, st. 1816)

”A-begäret” ger sig till känna genom en överdriven eller starkt mobiliserad känsla i form av en hunger eller ett begär efter att på alla möjliga sätt få behaga det väsen av motsatt kön som är föremål för förälskelsen. Ja, det finns knappast någonting som väsendet i denna situation inte vill göra för den älskade. (Martinus, Livets Bog, del 5, st. 1817)

Den rena förälskelsens första stadium är alltså till stor del mycket lik den verkliga kärleken. Det mobiliserade parningstillståndet har därigenom också fått namnet ”kärlek” och är som sådan lovprisat och besjunget av diktare och författare. Det kan ju heller inte förnekas att förälskelsen på detta stadium är ett återsken av himmelriket, manifesterat i kött och blod, ett överjordiskt ljus uppenbarat i jordisk materia(Martinus, Livets Bog, del 5, st. 1818)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial