Känsla

Känsla (dk. følelse) används i Martinus litteratur synonymt med känsloenergi, som utgör jagets tredje kraftkälla i ett spiralkretslopp. Känsla är i sin natur liktydigt med stillhet och köld och Martinus beskriver även känsloenergi som ”världsalltets köld”. Känsla eller känsloenergi är sammanbindande där tyngdenergi som kontrast är explosiv och expanderande. Då köldens egenskaper innebär att frysa, förtäta, kristallisera och materialisera, är det samspelet mellan känsla och tyngd, eller köld och eld, som får den fysiska materien att uppstå. Tillsammans med instinktenergi och tyngdenergi ingår känsloenergi därmed i de tre materieskapande energierna som möjliggör manifestation i fysisk materia. I människans medvetande återfinns känsloenergi som tankearter av lugn, stillhet och ordning. Enligt Martinus behöver människan i sitt nuvarande utvecklingsskede lära sig att binda sin tyngdenergi med känsloenergi för att skapa balans i sitt medvetande. För att utveckla en verklig kärlek till nästan och därigenom få ett lyckligt öde, behöver hon även lära sig att harmonisera känsloenergi och intelligensenergi till ”intellektualiserad känsla”. Känsla eller känsloenergi är den dominerande energin i det riktiga människoriket som utgör det tredje riket i spiralkretsloppet. Martinus använder även uttrycken ”primitiv känsla” och ”ointellektuell känsla” för att beteckna känsla eller känsloenergi som ännu är starkt dominerad av instinkt och tyngd, vilket är fallet i djurriket med djuren och de nuvarande människorna. När känsla och intelligens befinner sig i harmoni, så att intelligensen enbart kan användas för att främja sin nästa, uppstår enligt Martinus kärleksenergi och det riktiga människoriket skapas.

Och efter hand som väsendena närmar sig det riktiga människorikets stadium, ingår känsla och intelligens i en allt större harmoni med varandra och blir alltmer till kärleksenergi. Denna binder i sin tur tyngdenergin, och det riktiga människoriket eller kärlekszonen uppstår. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 169)

De väsentligaste beståndsdelarna här är de två grundenergierna ”tyngd” och ”känsla”, som återigen är detsamma som eld respektive köld. Dessa två grundenergier är tillsammans det ledande i all fysisk skapelse eller manifestation. Allting här är endast reaktioner mellan eld och köld. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 359)

Hennes dagsmedvetna framträdande eller beteende befordras delvis liksom djurets automatiskt genom instinkt, tyngd och ointellektualiserad eller primitiv känsla och delvis liksom den färdiga människans genom humaniserad intellektualitet. (Martinus, Livets Bog, del 6, st. 2260)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial