Internationalism

Internationalism (dk. internationalisme) används i Martinus litteratur för att beteckna ett fredligt, harmoniskt och osjälviskt förhållande mellan världens nationer. Begreppet ”internationalism”används av Martinus även synonymt med begreppet ”nationens osjälviskhet”. Enligt  Martinus kommer samhällsutvecklingen globalt sett att gå mot en allt större internationalism med en ökad andel av humanitet och fredlig samhörighet, som ska ligga till grund för skapandet av det riktiga människoriket på jorden. Internationalism kontrasteras mot sin motsats, nationalism, som av Martinus betecknas som ”nationens själviskhet” och ”flockens superreligiositet”. Nationalismen utgör i denna analys ett avtagande stadium i världsutvecklingen och utgörs av djuriska tendenser i form av självbevarelsedrift och egoism, medan internationalismen i stället är i tilltagande och utgörs av de sanna mänskliga egenskaperna i form av kärlek till sin nästa och osjälviskhet. Internationalismen kommer också enligt Martinus att ligga till grund att världen i framtiden ska kunna organiseras som ett enat världssamfund med en gemensam världsregering och en rättvis fördelning av jordens tillgångar till alla invånare. Se även de 12 punkterna i Livets Bog, del 1, st. 117 ff.

Eftersom ”nationalismen” i själva verket utgör ”nationens själviskhet” och ”internationalismen” är ”nationens osjälviskhet”, innebär det ovannämnda att nationens själviskhet är i avtagande, medan dess osjälviskhet är i tilltagande eller i tillväxt. (Martinus, Livets Bog, del 1, st 100)

All slags utveckling inom den jordiska mänskligheten kommer därför att forma sig i riktning mot internationalismen eller osjälviskheten – enbart den kan vara den grundval på vilken ett allomfattande, gudomligt världsrike kan vila. (Martinus, Livets Bog, del 1, st 101)

Internationalism är det band varmed Gud har sammanfogat världen. (Martinus, Bisättning, kap. 178)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial