Instinktkropp

Instinktkropp (dk. instinktlegeme) betecknar i Martinus litteratur den första av de sex manifestationskroppar som ett levande väsen har tillgång till under sin vandring genom ett spiralkretslopp. Dessa manifestationskroppar är uppbyggda av olika energiblandningar, där en av grundenergierna dominerar i varje kropp. Instinktkroppen domineras av instinktenergi (se även aningsförmåga) och utgör den manifestationskropp som uppbär dagsmedvetandet för växtväsendet i växtriket, det första riket i spiralkretsloppet. Instinktkroppen och aningsförmågan kulminerar därmed i växtriket, men växtväsendet använder även sin tyngdkropp och känslokropp, som bägge befinner sig i tillväxt, för att kunna manifestera sig i den fysiska världen.

Men som vi redan har berört kan väsendet uppleva genom växtkroppen endast tack vare vare instinktkroppen. Och denna upplevelse omfattar endast förmågan att ”ana”. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 1, st. 13. 9)

Medan växtens dagsmedvetande utgörs av instinktkroppen och dess undermedvetande av tyngdkroppsfostret och kärnan till känslokroppsfostret, så utgörs djurets dagsmedvetande av instinkt- och tyngdkroppen och dess undermedvetande av känslo- och intelligenskroppsfostret samt kärnan till intuitionskroppsfostret. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 186)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial