Avsnitt 8: Det personliga mötet är den största inspirationskällan. Intervju med Eigil Kristensen, föreståndare för Martinus Center Klint

Eigil Kristensen, föreståndare för det vackert belägna Martinus Center Klint i Själland, Danmark, berättar om hur verksamheten startades här av Martinus redan på 1930-talet och hur den har vuxit fram till den omfattande och mångsidiga kursverksamhet som erbjuds i dag. Här möts varje år ett stort antal kursdeltagare, frivilliga medarbetare och retreatgäster i en andlig gemenskap, som ger inspiration till att studera Martinus analyser och att arbeta praktiskt i en ljus atmosfär präglad av gåvokultur, gemenskap och tolerans.

Eigil Kristensen har tillsammans med sin hustru, Charlotte Anderson, ansvaret för den löpande driften av centret. Kursdeltagarna kommer såväl från de skandinaviska länderna som från många andra länder under de två internationella sommarkursveckorna. Vi får höra Eigil berätta om de senaste årens utvecklingsarbete med att göra Martinus Center Klint ännu mer tillgängligt för omvärlden, bland annat med sin vegetariska restaurang och sitt kafé, och om ambitionen att på sikt kunna erbjuda undervisningsaktiviteter året runt.

Eigil Kristensen intervjuas av Pernilla Rosell och Lars Palerius. Läs mer om Martinus Center Klint och dess kursutbud  på http://www.martinus.dk och http://www.mcklint.dk.

Eigil Kristensen
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial