Andlig

Andlig (åndelig) används i Martinus litteratur i betydelsen ”kosmisk” eller ”överfysisk”. ”Andlig” uttrycker ofta en motsats till ”materiell” eller ”fysisk” (se även elektricitet, livskraft och medvetande). Martinus använder begreppet ”andlig” i en rad olika uttryck som exempelvis: ”andliga krafter”, ”andlig process”, ”andliga analyser”, ”andlig energi”, ”andliga plan”, ”andlig riktning”, ”andlig standard”, med flera liknande uttryck. Se även betydelsen av ”ande” samt ”andlig forskare”, ”andlig forskning”, ”andlig kropp”, ”andlig materia”, ”det andliga planet”, ”andlig upplevelse”, ”andlig vetenskap” och ”den andliga världen”.

Avsikten med mina illustrationer är alltså att göra studiet av det kosmiska eller andliga världsalltet lika lättillgängligt för allmänheten, som studiet av de fysiska, materiella landområdena nu genom geografin är tillgängligt för ett barn på skolbänken. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 8)

Under nuvarande inkarnation upplevde jag denna andliga process i dess fulla vidd då jag var trettio år. (Martinus, Livets Bog, del 1, st 20)

Jordmänniskorna befinner sig alltså på olika karaktärsstadier och är följaktligen inte alla lika mottagliga för andlig energi. (Martinus, Livets Bog, del 1, st 176)

Genom denna känslopåverkan kan alltså alla väsen inom grupp B få hela sitt behov av andlig eller kosmisk kraft tillfredsställt. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 141)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial