Live seminarium 6 juni: Vid evolutionens vändpunkt – vart är vi på väg?

Live seminarium lördag 6 juni kl.14.00-17.00
Sören Grind och Solveig Langkilde

Vi är alla mer eller mindre påverkade av den nuvarande globala krisen. Hur påverkas vi som människor av kriser och hur kan vi ta vara på möjligheten att växa i en utmanande tid? Det är nu viktigare än någonsin att veta hur vi kan stödja varandra och att förstå vart vi är på väg. Kriser är i det kosmiska perspektivet födslovåndor inför en ny tid. Vad är på väg att födas i oss som individer och som mänsklighet?

Under seminariet ser vi på krisens psykologi i ett kosmologiskt perspektiv och skisserar linjerna för den nya världskulturen.

Seminariet är öppet för alla (ingen föranmälan) och sänds från Martinus Center Klint via Martinus Instituts YouTube-kanal.

Program
Kl. 14.00: Välkomst och inledning (YouTube) Solveig och Sören
Kl. 14.10: Kris och utveckling (YouTube) Sören
Kl. 14.50: Paus ‒ ev. kontakt via Zoom
Kl. 15.00: Vart är vi på väg? (YouTube) Solveig
Kl. 15.40: Paus ‒ ev. kontakt via Zoom
Kl. 16.00: Frågor och gemensam reflektion (YouTube) Solveig och Sören
Kl. 17.00: Avslutning

Du är välkommen att skicka in frågor på förhand till: spoergetime@martinus.dk. Solveig och Sören kommer att samtala utifrån inskickade frågor under det avslutande passet.

Vill du delta i ett digitalt forum på Zoom?
Du erbjuds nu även möjligheten att träffa andra på seminariet i ett digitalt rum. Pernilla Rosell är värd och kommer vid eventuellt behov av uppdelning i flera zoom-rum att finna fler värdar även på danska och norska. Du anmäler dig till Zoom senast d. 5:e juni till: pernilla@martinus.dk, så sänder vi dig en länk. (Obs! Ingen anmälan till YouTube live-sändningen, bara till Zoom-rummet!) När du öppnar länken, kommer du att få kontakt med andra på kursen, och kan samtala med dem en halv timme innan vi startar, i pauserna och i en halv timme efter kursen.

Välkomna!
Solveig, Sören och Pernilla

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial