Avsnitt 107: Samtal om Kosmos nr. 4, 2022

Samtalet som växte fram den här gången utgick från temat i årets sista Kosmos: ”Krig och fred”. Det kom att handla en hel del om krigets erfarenhet som en del av en större plan, som i sin tur får oss att längta alltmer efter fred. En fredslängtan och en mättnad på krigets mentalitet, som man märker av alltmer i världen. Vi pratar också om hur man kan förhålla sig personligt till den kris som råder i världen nu. 

Ulla-Mir Renöfält, Olav Johansson, Lars Östnäs och Daniel Palmgren deltar i samtalet.

Musik: Lars Palerius

Språk: svenska

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial