Avsnitt 108: Samtal om Kosmos nr 1, 2023

Nytt samtal om innehållet i senaste Kosmos. Denna gång berörs vår längtan efter en bättre värld, ett ”paradis” eller ”Shangri-La”. Vi talar om hur vi personligen har relaterat till en sådan vision. Om hur den bland annat förekommer i den gamla klassikern ”Bortom horisonten”, liksom att den är en del av politiska ideal. Och om kraften i den framtidsvision som Martinus beskriver i sina texter. 

Ulla-Mir Renöfält, Olav Johansson och Daniel Palmgren deltar i samtalet.

Musik: Lars Palerius

Språk: svenska

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial