Avsnitt 41: Att arbeta med människor med särskilda behov. Samtal med Anne Pullar och Lars Palerius

Att arbeta med barn och vuxna med särskilda behov innebär både utmaningar och glädjeämnen. Hur påverkas detta arbete och förhållningssättet till människor med särskilda behov om man har Martinus världsbild som utgångspunkt? I detta avsnitt samtalar Anne Pullar och Lars Palerius om sina professionella erfarenheter av att arbeta med barn och vuxna som har särskilda behov. Anne berättar också om sitt andliga sökande och hur hon kom i kontakt med Martinus analyser.

I samtalet berörs hur Martinus världsbild på ett övergripande plan ger en förklaring till att alla människor under utvecklingens gång måste gå igenom mörker och lidande, och att alla i denna process turas om att vara både den som behöver stöd och att vara den som hjälper. För Anne och Lars ger grundtankarna i Martinus analyser inspiration på flera plan, och de berättar bland annat om hur tålamod, bön och ett lugnt bemötande är viktiga verktyg för att bygga upp ett förtroende i bemötandet av barn och vuxna med särskilda behov.

Samtalet tar också upp hur samhällets syn på människor med särskilda behov eller funktionsnedsättningar har förändrats genom tiderna. I dag präglas samhällets syn av ett humant förhållningssätt och en allt större kunskap vad gäller olika individers behov av stöd och hjälp. Med Martinus analyser som utgångspunkt kan man räkna med att denna kunskap kommer att öka och att stödet till dem som behöver det, kommer att utvecklas och förbättras ännu mer.

Litteraturtips som nämns i samtalet är bland annat Den eviga världsbilden, del 5, av Martinus. Den kan köpas på svenska på Världsbild förlag, www.varldsbild.se, och finns även tillgänglig online på danska på www.martinus.dk. Moderator för samtalet är Pernilla Rosell.

Anne Pullar
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial