Bönens mysterium

Bönens mysterium (dk. Bønnens mysterium) är en mindre bok av Martinus som handlar om bönens betydelse för den moderna människan. I boken beskrivs hur bönen och bönhörelsen i sin grundstruktur utgör en logisk kärleksvetenskap som följer sina egna lagar. Martinus fördjupar i denna bok innebörden av den traditionella kristna bönen Fader vår (Vår fader) och visar hur denna bön kan analyseras i form av ett antal tankekoncentrationer som uttrycker en fullkomlig inställning till tillvaron och Gudomen. Se även be.

Hos de människor som inte har den rätta kunskapen om bönens mysterium, dess teknik och speciella betydelse, kan det lätt uppstå tanken att bönen inte är något för den nutida, moderna människan. (Martinus, Bönens mysterium, kap. 1)

Bönens mysterium avslöjar sig först genom total osjälviskhet. (Martinus, Bönens mysterium, kap. 7, kapitelrubrik)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 Bönens mysterium kan läsas på danska på Martinus Instituts danska webbplats: Bønnens mysterium © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial