Gudomen

Gudomen (dk. Guddommen) är i Martinus analyser det allsmäktiga, oändligt kärleksfulla och eviga gigantväsen som alla levande väsen och därmed också människans innersta jag utgör en organisk del av. Martinus använder begreppet Gudomen synonymt med ”Gud”, ”Fadern”, ”Försynen”, ”allmakten” och ”världsalltet”. Gudomens väsen är enligt Martinus analyser närvarande i allt och alla som existerar. Gudomen är därmed oändlig och obegränsad och genomsyrar hela världsalltet. Gudomens analys är detsamma som det levande väsendets analys, i det att Gudomen kan beskrivas i form av en treenig analys: Gudomens X1 eller skaparen, som utgörs av alla levande väsens X1, Gudomens X2 eller skaparförmåga, som utgörs av alla levande väsens skaparförmåga, samt slutligen Gudomens X3, som utgör hela den skapade världen eller världsalltet. Kontrastupplevelserns som skapas och förnimms med hjälp av de levande väsendenas övermedvetande eller X2, utgör i sin innersta analys själva Gudomens skapelse av kontraster till sig själv. Då det kosmiskt sett inte existerar några storlekar, är Gudomen med sitt jag personligen närvarande i allt som kan förnimmas, såväl det oändligt stora som det oändligt lilla. Varje liv utgör i sin grundanalys en personlig kommunikation mellan Gudomen och det levande väsendet. Förhållandet mellan Gudomen och de levande väsendena illustreras även med hjälp av uttrycken ”Gud” och ”gudasöner”. Martinus beskriver i sin litteratur hur han själv genom sin kosmiska invigning vid 30 år fick en stark personlig upplevelse av att bli ett med Guds medvetande. Han upplevde genom sitt kosmiska medvetande att alla väsen existerar inuti Gudomen, det är ”i Gudomen vi lever, rör oss och är till”.

Gudomens jag, medvetande och organism består av absolut allting som över huvud taget existerar. (Livets Bog, del 7, st. 2658, punkt 9)

Eftersom alla andra existerande levande väsen ju utgör de enheter som Gudomen består av, har vi här i Livets Bog betecknat dessa som ”gudasöner” – liksom vi av samma anledning har betecknat Gudomen som ”Fadern”. (Livets Bog, del 1, st. 251)

Vart vi än kastar våra blickar, vilka vi än talar med, vart vi än vänder oss, det må vara mot vänner eller fiender, djur eller människor, ämnen eller materier, krig eller fred, så är det alltid, så otroligt det än kan verka, den absoluta levande Gudomens personliga mentalitet som vi står inför och som är direkt riktad mot oss och inställd på oss. (Livets Bog, del 2, st. 488)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial