Död materia

”Död” materia (dk. døde materier) skrivs i regel inom citattecken i Martinus litteratur. Uttrycket betecknar en missuppfattning som innebär att människor i allmänhet i dag uppfattar mineralmateria och materia i mikrokosmos som livlös och ”död”. Enligt Martinus finns det ingenting annat än liv i universum, där allt utgörs av liv inuti liv. På grund av perspektivprincipen upplever människorna på det nuvarande stadiet dock ett alltför stort ”kosmiskt avstånd” till lokaldetaljerna i mikrokosmosområdet, vilket medför att de inte har förmåga att förnimma levande väsen i eller bakom materien. Se även mikrokosmos, makrokosmos och mellankosmos.

 Att jordmänniskorna inte är vana att uppfatta de kända materierna eller ämnena på detta sätt beror alltså på ett ”kosmiskt perspektivförhållande”. De har dessa ämnen på ett så långt ”kosmiskt avstånd” ifrån sig, att de inte ser lokaldetaljerna och följaktligen inte heller de levande väsendena i eller bakom ämnena. Dessa ämnen eller materier framträder därför för jordmänniskorna som ”individlösa” och uppfattas som ”död” materia. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 481)

Och denna ”materia” blir därför den enda av de tre nämnda materiearterna som den jordiska människan, med fysiska sinnen, kan se i dess verkliga kosmiska analysDe två andra arterna ligger för nära respektive för långt borta i kosmiskt avstånd för att med fysiska sinnen kunna observeras i sin riktiga analys. Och detta är då också orsaken till att jordmänniskan inte ser livet bakom dessa två materiearter utan betraktar dem dels som ”döda naturkrafter”, dels som ”död materia”, alltså motsatsen till den absoluta verkligheten. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 483)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial