Makrokosmos

Makrokosmos (dk. makrokosmos) betecknar i Martinus litteratur ett av de tre kosmos eller tillvaroplan som världsalltet enligt hans analyser består av: mikrokosmosmellankosmos och makrokosmos. För en människa är makrokosmos liktydigt med jordklotet, solen, solsystemet, galaxer och alla andra himlakroppar i rymden som man kan se på stjärnhimlen. Enligt Martinus består allt i världsalltet av levande väsen, och alla väsen är organiserade i form av liv inuti liv (se även livsenhetsprincipen). Varje väsen (förutom Gudomen själv) utgör ett makroväsen, som ger livsrum till mikroväsen, och ett mikroväsen, som får livsrum av ett större makroväsen. Denna princip innebär att alla levande väsen skapar livsbetingelser för varandra. Gudomen är det enda väsen som inte utgör ett mikroväsen i ett större väsen, utan enbart är det makroväsen inuti vilket allt levande existerar. Beteckningarna ”mikro-”, ”makro-” och ”mellan-” ska ses mot bakgrund av perspektivprincipen. I själva verket menar Martinus att det kosmiskt inte existerar några storlekar, utan i förhållande till Gudomen är mikrokosmos lika stort som makrokosmos.

Och det är denna omätliga stjärnrymd med dess mångfald av klot, solar och vintergator som vi kallar makrokosmos. Människorna är redan med sina fysiska sinnen och optiska apparater eller instrument i stånd att uppleva och förstå, att denna rymd sträcker sig hundratusentals och åter hundratusentals ljusår ut i oändligheten och därmed in i evigheten. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 2029

Om man är herre i ett litet ”världsallt” (en mikroorganism) eller herre i ett stort ”världsallt” (ett vintergatssystem) har alltså i verkligheten ingen betydelse för vårt intellektuella värde, för vårt förhållande till Gudomen och tillvaron. Mikrokosmos är i verkligheten lika stort som makrokosmos, och makrokosmos är lika litet som mikrokosmos. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 312)

Vi kan inte röra en lem, vi kan inte se en ljusstråle eller höra det svagaste ljud, som inte grundar sig på existerande medväsen i mikro-, makro- eller mellankosmos. Detta är den sanna livslagen. Det är ödeslagen. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 608)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial