Fortplantningsväsen

Fortplantningsväsen (dk. formeringsvæsener) betecknar i Martinus analyser en individ som upplever ”föräldraglädje” och finner lycka i att skapa och uppfostra barn. Begreppet ställs i kontrast till ”skaparväsen” eller ett ”ickefortplantningsväsen”. Individer inom denna senare kategori har kommit till det stadium i polförvandlingen där de har lämnat fortplantningsstadiet bakom sig. De finner i stället sin största glädje i att skapa manifestationer på intellektuella eller konstnärliga områden. Enligt Martinus analyser finns det inom jordens nuvarande befolkning ett stort antal mellanstadier mellan dessa båda ytterpoler, och en och samma individ kan även pendla mellan de bägge kategorierna under en livstid.

Denna ”Guds avbild” kan inte vara blott och bart ett ointellektuellt fortplantningsväsen, som endast har intresse för och förmåga till att sätta avkomma till världen. ”Guds avbild” måste i stället vara det frigjorda väsen som i kraft av sin intellektualitet kan tänka Guds tankar och uppleva världsbilden och sin egen identitet som tidens och rummets skapare och som därmed är livets herre, som med sitt geni kan skapa i kontakt med Guds uppenbarelser genom naturens skapelseprocesser. (Martinus, Livets Bog, del 5, st. 1827)

Realiteter som visar att jordelivskretsloppet fortsätter. ”Fortplantningsväsen” och ”skaparväsen” och dessas ”mellanstadier”. Det sexuella poltillståndet och företeelser som inte låter sig ändras genom ”förförelse” eller ”uppfostran”(Martinus, Livets Bog, del 3, st. 627, styckerubrik)

Att de uppträder i de här nämnda ”fortplantningstyperna” och ”skapartyperna” samt i all synnerhet som mellan- eller ”övergångstyper” mellan dessa två, detta är ett faktum som inte kan rubbas, ett faktum som blir desto påtagligare eftersom dessa väsen är för intellektuella för att kunna känna sig helt lyckliga blott och bart genom ”föräldraglädje” och för primitiva för att kunna få ett rikt medvetenhetsliv enbart genom osjälvisk ”skaparglädje”. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 627)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial