Högsta elden

Den högsta elden (dk. den højeste ild)  betecknar i Martinus analyser en central, kosmisk urkraft i tillvaron som är liktydig med den sexuella principen eller ”den allt bärande sexuella principens genomträngande kraft” (Livets Bog, del 2, st. 513). Martinus beskriver den högsta elden också som ”den bärande, högsta värmekällan bakom varje mental och därefter bakom varje fysisk utveckling” (Livets Bog, del 3, st. 840). Den högsta elden används i många olika sammanhang som synonym till ”kärlek till nästan”, ”den sexuella polprincipen”, ”sexualitet”, ”den sexuella utlösningen” eller ”den sexuella driften”. I sin innersta analys likställs den högsta elden också med Guds medvetande.  Martinus beskriver att den högsta elden i sig varken är ”ond” eller  ”god”, utan en neutral urkraft som är en del av X1 eller jagets utstrålning av något som är. I treeniga analysen som alla levande väsen består av, utgör den högsta elden X2:s vibrationsdomän. Alla kontraster såsom ljus och mörker går tillbaka på den högsta elden eller den sexuella principen. Utformandet av X3 eller den skapade världen är kulminationen av den högsta eldens tillfredsställelse. Djupast sett anger Martinus att hela tillvaron är en sexuell njutning och att ett väsens eviga upplevelse av liv kan beskrivas som ett äktenskapligt samliv med Gudomen.

Därför uppvisar också kretsloppet i allra högsta grad närvaron av de två kontraster, av vilka manifestationerna och upplevelserna kan kombineras och skapas. Och möjligheten till detta ligger uteslutande i principen ”den högsta elden” eller den sexuella principen. Genom denna princip kan Försynen växelvis skapa spiralens två stora kontraster, ”ljuset” och ”mörkret”. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1557)

Den av ”den högsta elden” utlösta polförvandlingen är fundamentet för allt kontrastskapande i världsalltet och därmed för utsmyckningen av det konstverk som heter livet. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1577)

Du vet, att fundamentet för utvecklingen är ”den högsta elden” eller den sexuella polprincipen. Du vet, att väsendenas upplevelse av de två stora kontrasterna ljuset och mörkret, som är förutsättningen för all livsupplevelse, regleras genom växelvis förvandling av väsendena från enpoliga till dubbelpoliga väsen. (Martinus, Livets Bog, del 6, st. 2112)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial