Tredje testamentet

Tredje testamentet (dk. Det Tredje Testamente) är Martinus övergripande benämning på sitt samlade författarskap, som omfattar ca 6 000 sidor skriven text, 100 symboler och ett stort antal inspelade föredrag. Martinus huvudverk är Livets Bog (Livets bok) i sju delar som även i översättning ges ut med sin danska originaltitel. Därutöver har han ritat 100 symboler med huvudprinciperna i sitt verk, som finns återgivna i verket Den eviga världsbilden, del 1-6. Andra centrala böcker är Logik, Bisättning, Den idealiska födan, Den intellektualiserade kristendomen och Storkursen, samt ett antal mindre böcker och artiklar som bland annat har utgivits i tidskriften Kosmos och i samlingsvolymen Artiklar 1930−1945.

Det var några år före sin död som Martinus (1890−1981) beslöt att hans samlade verk skulle ges ut med den övergripande titeln Tredje Testamentet. Med denna beteckning ville han uttrycka att hans verk i form av Tredje testamentet är en fortsättning av den rena kristendomen som den har uttalats av Jesus Kristus i form av det fullkomliga kärleksbudskapet. Martinus verk utgör enligt honom själv intellektualiserad kristendom, dvs. kristendom som har förklarats och motiverats med hjälp av logik. Här får kristendomens budskap en logisk underbyggnad och en motivering med de kosmiska analyserna som den högsta kunskapen eller andlig vetenskap. Martinus beskriver även att Tredje testamentet utgör ”Hjälparen den heliga anden”, som förutspåddes av Jesus Kristus, men som inte skulle komma i form av en person, utan i form av kosmiska analyser. Se mer information på Martinus Institut samt Världsbild förlag.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial