Hjälparen den heliga anden

Hjälparen den heliga anden (dk. Talsmanden den hellige ånd) betecknar i Martinus litteratur det av Jesus Kristus och Nya testamentet förutsagda fullkomliggörandet av kristendomens eller den gamla världsimpulsens budskap om förlåtelse och kärlek till nästan. Enligt Martinus analyser kommer ”Hjälparen den heliga anden” inte till människorna som en person, som tidigare tolkningar av Bibeln har gjort gällande, utan i form av den andliga vetenskapen och de kosmiska analyserna som Martinus har förmedlat och manifesterat i sitt samlade verk Tredje testamentet. Se även andlig vetenskap.

De stora löftena blir uppfyllda, det ena efter det andra. ”Hjälparen, den heliga anden” strålar genom den nya kosmiska världsimpulsen allt starkare in i jordsfären och framträder mer djupgående och genomträngande än någonsin tidigare. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 853)

Det är denna insikt som får världsåterlösaren att förebåda ankomsten av en sådan högintellektuell analys i form av ”Hjälparen, den heliga anden”, som ska lära människorna det som hans samtid inte kunde förstå.  (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1166)

Det är inte så märkligt att Kristus talar om ”att födas på nytt” och hänvisar till senare tiders möte med ”Hjälparen, den heliga anden”, när det gäller detta rikes förverkligande. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 874)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial