Andlig vetenskap

Andlig vetenskap (dk. åndsvidenskab) eller ”den andliga vetenskapen” används i Martinus verk som en beteckning för livets kosmiska analyser som han har skrivit ner och tecknat i form av symboler i samlingsverket Tredje testamentet. Den andliga vetenskapen beskriver enligt Martinus hur de eviga livslagarna är uppbyggda och hur det levande väsendets struktur och livsmysteriets lösning ser ut. Enligt Martinus kommer varje människa att så småningom kunna uppleva sanningen om de kosmiska analyserna som ”realistiska” och därmed kunna utforska detta som ”andlig vetenskap”. Begreppet andlig vetenskap används också synonymt med ”kosmisk kunskap”, ”kosmisk vetenskap”, ”kärleksvetenskap” samt ”kosmologi”. ”Den andliga vetenskapen” kontrasteras ofta mot ”materiell” eller ”fysisk” vetenskap”. Den sistnämnda har enligt Martinus en viktig funktion för att människa ska lära sig behärska materien, men som uteslutande kan användas för att förstå den fysiska världens beskaffenhet.

Och det är denna oändligt kärleksfulla bild av Gud som människorna efter hand genom sina utvecklade intellektuella och humana egenskaper skall få uppleva som realistiska fakta, som andlig vetenskap. Genom upplevelsen av dessa fakta eller den verkliga andliga vetenskapen måste människorna ofrånkomligen ändra sina synpunkter. (Martinus, Livets Bog, del 6, st. 2252)

Mellan dessa två vetenskaper råder den skillnaden, att medan den materiella vetenskapen kan förstås och accepteras med intelligensen och därigenom bli till realistisk verklighet, så kan den andliga vetenskapen absolut inte accepteras med enbart intelligensen, även om denna egenskap hos medvetandet utgör en stor bidragande faktor. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2535)

Att alla människor i världsstaten är så intellektualiserade och humaniserade i sin levnadsart, att livsmysteriets lösning, den allra högsta kosmologin eller den andliga vetenskapen, har blivit till en teoretisk självklarhet för alla människor och till en kosmisk självupplevelse för en starkt växande grupp av människor, inom vilkas kosmiska kunskapsmiljö världsstatens alla högsta regeringsmedlemmar rekryteras. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2658, punkt 40)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial