Avsnitt 112: Martinus kosmologi, logik och medvetandets problem

Detta avsnitt är en samproduktion med den engelska podden ”Martinus cosmology podcast.” Micael Söderberg och Mary McGovern intervjuar Nikolaj Pilgaard Petersen om logik, medvetandets problem och om hur Martinus världsbild har påverkat Nikolajs syn på filosofi, vetenskap, materialism och livsupplevelsen.

Hur definierar Martinus logik? Vad har logik med kärlek att göra? Varför existerar medvetandet överhuvudtaget? Varför upplever vi något? Är vår hjärna ens nödvändig? Det är några av frågorna vi tar upp i detta engelskspråkiga avsnitt.

Nikolaj Pilgaard Petersen är lärare, har doktorerat i filosofi och har en masterexamen i historia och matematik. Förutom undervisning och kommunikation ägnar han sig åt forskningsarbete inom området filosofi. Han är författare till flera böcker om filosofiska ämnen för en bred dansktalande publik, vilket inkluderar boken ”Vad är verkligheten i verkligheten?” (2016), och ett antal vetenskapliga artiklar.

Nikolaj har två YouTube-kanaler. På engelska: ”The Nature of Reality” https://youtu.be/SifWPCOxUXk och på både engelska och danska: https://www.youtube.com/@npilgaard/videos.

Denna podcast spelades in av Micael Söderberg och Mary McGovern på Martinus Centre, Klint den 3 augusti 2023.

Språk: OBS, engelska.

Foton: Bo Edvinsson och Mary McGovern

Musik komponerad och framförd av Lars Palerius.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial