Andlig materia

Andlig materia (dk. åndelig materie) betecknar i Martinus litteratur materia av elektrisk eller strålformig natur, dvs. materia som framträder i form av elektricitet, strålar och vågor. Enligt Martinus kan materia framträda i fyra huvudsakliga former: fast materia, flytande materia, gasformig materia och strålformig materia. Han beskriver att materiens andliga eller strålformiga tillstånd utgör grunden för alla former av andlig tillvaro, som i sin tur ligger bakom all fysisk materia. Med sina fysiska ögon kan människan dock bara uppfatta den andliga eller strålformiga formen av materia när den framträder som eld eller ljus. Martinus beskriver att människan framträder i omväxlande fysisk och andlig materia när hon är inkarnerad i en fysisk kropp (=fysisk materia) respektive när hon har övergått till en andlig kropp (=andlig materia) efter döden fram till en ny födelse i den fysiska världen. Det är detta växlande som enligt Martinus utgör reinkarnation.

På samma sätt som all materia kan framträda som ”fast”, ”flytande” och ”gasformig”, kan den också framträda som ”strålformig”, i synlig eller osynlig form. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 588)

Eftersom hon inte med sina fysiska sinnen kan se den andliga materia eller energiform som i verkligheten finns under den fysiska ytan eller bakom den så kallade ”fysiska kroppen”, tror hon att denna kropp är identisk med väsendets helhet eller högsta själv.
(Martinus, Livets Bog, del 4, st 1399)

Och det är detta individens växlande framträdande i fysisk och i andlig materia som vi benämner ”reinkarnation” eller ”återfödelse”. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 925

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial