Elektricitet

Elektricitet (dk. elektricitet) är i Martinus litteratur synonymt med strålformig materia och en för det fysiska ögat osynlig kraft. Elektricitet betecknas också som makrokosmisk livskraft eller hela universums livskraft och därmed identisk med  ”Guds kraft” , ”Guds ande” och ”Guds medvetande”. Elektricitet används också ibland synonymt med energi eller som den yttersta kraftkällan bakom all energi: ”Elektricitet är alltså kraftkällornas kraftfälla” (Livets Bog, del 6, st. 2173). Elektriciteten som kraft är i sin grundnatur eller innersta analys ännu okänd för människorna, enligt Martinus, eftersom hela den andliga världen är en elektrisk värld i renkultur. Av denna känner mänskligheten än så länge bara till elektricitetens verkningar, men den kan inte förklara de osynliga krafter som ligger till grund inte bara för elektriskt ljus eller elektriska apparater, utan även för tankebanorna som går genom den fysiska hjärnan. Enligt Martinus är elektriska krafter det första som uppstår när en ny fysisk organism eller ett nytt fysiskt klot skapas, och han beskriver elektriciteten därför som ”bron mellan ’salighetsriket’ och ’den fysiska världen’” (Livets Bog, del 2, s. 418).

Det kanske blir lättare att förstå, när man blir förtrogen med att den andliga världen i verkligheten är en elektrisk värld i renkultur, ja, den är själva elektricitetens hemvist. Enligt de kosmiska analyserna är elektriciteten hela universums livskraft, den är själva Guds ande. (Martinus, Vägen till paradiset, kap. 32)

Men vad elektriciteten är, det vet den materialistiska vetenskapen alltså inte. Men den andliga vetenskapen vet, att det just är jordens livskraft, sålunda en makrokosmisk livskraft. Den är alltså inte en död, utan en levande organisk kraft i vårt eget makroväsen. Det är därför helt berättigat att kalla denna kraft för ”Guds kraft” eller ”Guds ande”. (Livets Bog, del 6, st. 1997)

”Elektriciteten” utgör bron mellan ”salighetsriket” och den fysiska världen. Allt som existerar av osynliga krafter, ända ifrån tankevågorna som går genom de fysiska varelsernas hjärnor och till ljuskällan i deras elektriska ljuskronor eller drivkraften i deras elektriska tåg, alltifrån radiovågorna i deras rum och till livskraften i deras fysiska organismer, allt utan undantag hör i form av strålar och vågor in under begreppet ”elektricitet”. (Livets Bog, del 2, st. 418)

”Elektriciteten” är alltså det första som blir till, när det skapas ett fysiskt klot eller en himlakropp ute i världsrymden, liksom den också är det första som blir till, när ett väsens organism skall skapas. (Livets Bog, del 2, st. 419)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial