Avföring

Avföring (dk. afføring) är i Martinus litteratur ett begrepp som inte bara används i den sedvanliga betydelsen (substans som återstår av födan när den har passerat en organism och sedan utsöndras). Martinus använder detta begrepp i en vidare betydelse för att beteckna materier eller ämnen som är oönskade av ett väsen och som därför stöts bort eller avlägsnas. Avföring i denna betydelse används även synonymt med principen om frånstötning. Frånstötning av oönskade material är enligt Martinus en grundläggande princip för livets upprätthållande, där materier som tidigare har varit önskade efter en tid kommer att vara oönskade och därför stöts bort för att bereda väg för ett nytt begär. I Martinus analyser relateras därmed principen om avföring till principen om hunger och mättnad, respektive principen om tilldragning och frånstötning, samt till urbegäret som det första begäret. Avföring resp. avföringsprincipen betecknas i Martinus litteratur som livssubstans nr 4 och som en rörelseart som betecknar frånstötning (Livets Bog, del 3, st. 776).

Denna frånstötning utgör alltså ett avlägsnande av alla av väsendet oönskade materier eller ämnen och är i sitt mest elementära fysiska framträdande bäst känd som den kroppsliga, fysiska process vi benämner ”avföring”. Denna är således inte blott och bart en fysisk, kroppslig företeelse, utan betecknar liksom ”hunger” och ”mättnad” en stor och omfattande detalj i livets tillkännagivande. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 776)

Men i och med att vi sålunda sett att det äger rum en ”tilldragning” (hunger) och en ”frånstötning” (avföring), blir det till faktum för oss, att det är ”något” som ”tilldrages” och ”något” som ”frånstötes”. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 777)

Då vår analys här började med ”urbegäret” och detta ”urbegär” utgjorde ”tilldragning” och ”frånstötning”, kunde dessa två företeelser i sin egennatur inte betecknas som ”ämne”, utan som ”rörelse”. Och det var alltså dessa två ”rörelsearter” vi uttryckte som ”hunger” respektive ”avföring”. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 777)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial