Andlig upplevelse

Andlig upplevelse (dk. åndelig oplevelse) betecknar i Martinus litteratur en upplevelse av andlig eller psykisk natur som kommer till stånd med hjälp av individens tankeförmåga eller andliga förnimmelseförmåga. Den andliga upplevelsen äger rum i ett andligt upplevelseområde och kontrasteras mot upplevelser av fysisk natur som åstadkoms med hjälp av fysiska sinnen och äger rum i ett fysiskt upplevelseområde. Enligt Martinus är upplevelsen i det andliga området eller i tankevärlden i själva verket det primära upplevelsetillståndet som väsendet alltid befinner sig i, även när det är inkarnerat i den fysiska världen och även upplever med hjälp av de fysiska sinnena. Se även andlig kropp, elektricitet och strålformig materia.

Men då denna upplevelse inte framkommit med hjälp av fysiska sinnen – eftersom den varken blivit hörd, sedd, luktad, smakad eller på vanligt sätt förnummen med känseln – blir den av rent andlig natur. Men den andliga upplevelsen efterlämnar också minnen i individens medvetande. Dessa utvidgar i sin tur hans igenkänningsförmåga i fråga om andliga realiteter. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 189)

 Vi ser således här att det levande väsendet har två förnimmelseområden, och därmed också två upplevelse- och  skaparområden. Det har det andliga upplevelse- och skaparområdet, och det har det fysiska upplevelse- och skaparområdet. Väsendet kan utmärkt väl uppleva och skapa inom sitt andliga upplevelse- och skaparområde, men det kan omöjligt uppleva och skapa i det fysiska upplevelse- och skaparområdet utan anknytning till det andliga. (Martinus, Vägen till paradiset, kap. 12)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial