Evig

Evig (dk. evig) används i Martinus litteratur synonymt med ”oföränderlig”. Det uttrycker en analys som rör sig bortom tid och rum och som kontrasteras mot begreppet ”timlig”. Begreppet ”evig” förekommer ofta i samband med beskrivningar och analyser av de kosmiska realiteterna, t.ex. ”evig visdom”, ”evig analys”, ”eviga principer”, ”evig tillvaro”, ”jagets eviga kraftkällor” och ”den eviga Gudomen”. Begreppets centrala betydelse avspeglas i boktiteln Den eviga världsbilden som utgör en samlingstitel för de sex bokbanden som innehåller Martinus förklaringar till hans sammanlagt 100 symboler. Uttrycket ”den eviga världsbilden” används även löpande i Livets Bog och andra texter av Martinus för att beteckna innehållet i den kosmiska, oföränderliga världsbilden som Martinus presenterar i sina kosmiska analyser. Se även evigheten och oändligheten.

Jagets eviga vara utanför tid och rum är en analys som hela universum är till för att bekräfta som faktisk verklighet. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 313)

Här bör vi betänka att det levande väsendet i enlighet med senare analyser och avsnitt i Livets Bog utgör en evig realitet, och som sådan i sitt medvetande rymmer en omätlig mängd av minnen härom. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 209)

Och det är just denna min förstahandskännedom om de kosmiska realiteterna, vilka i form av en överjordisk försyn eller ett gudomligt väsen behärskar alltet, som jag under benämningen ”Livets Bog” eller ”Den eviga visdomen” bemödar mig om att demonstrera. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 7)

Utan denna genomlevnad av det fysiska tillvaroplanet – alltifrån de första späda mineralskapelserna och genom växt- och djurtillvaron fram till den jordiska människotillvaron – skulle det levande väsendet aldrig någonsin kunna bli medvetet i kosmos, universum, Gudomen eller den eviga världsbilden. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2414)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial