Känslokropp

Känslokropp (dk. følelseslegeme) betecknar i Martinus litteratur den tredje av de sex manifestationskroppar som ett levande väsen har tillgång till under sin vandring genom ett spiralkretslopp. Dessa manifestationskroppar är uppbyggda av olika energiblandningar, där en av grundenergierna dominerar i varje kropp. Känslokroppen domineras av känsloenergi och utgör den manifestationskropp som uppbär dagsmedvetandet för den riktiga människan i det framtida riktiga människoriket, det tredje riket i spiralkretsloppet. Den nuvarande människans medvetande bärs redan nu av känslokroppen när hon befinner sig i sitt nattmedvetande, dvs. under sömnen och som diskarnerat väsen under perioderna mellan de fysiska liven. Känslokroppen befinner sig här i ett fosterstadium och är ännu inte fullt utvecklad. När människan har lärt sig att harmonisera känsloenergi och intelligensenergi till ”intellektualiserad känsla”, genomgår hon den kosmiska födelsen och hennes dagsmedvetande kommer då att flyttas över till känslokroppen. Martinus använder även begreppet känslokroppen synonymt med ”kärlekskroppen” och ”den riktiga människokroppen”.

På samma sätt kommer individen att börja uppleva det riktiga människoriket när kroppen för den nämnda grundenergin går in i dagsmedvetandet, vilket vill säga ”känslo-” eller ”kärlekskroppen” – som ju är den riktiga människokroppen. (Martinus, Livets Bog, del 1, st 181)

För den jordiska människans vidkommande betyder sömnen alltså en överflyttning av dagsmedvetandet från kropp nummer två (den fysiska kroppen) till kropp nummer tre (känslokroppen). (Martinus, Livets Bog, del 2, st 343)

Men då den jordiska människan mer och mer får sin känslokropp utvecklad, kommer denna kropp efter hand att bära hennes dagsmedvetande. (Martinus, Livets Bog, del 2, st 466)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial