Instinktenergi

Instinktenergi (dk. instinktenergi) är Martinus beteckning för den första av sex eviga, kosmiska grundenergier som finns tillstädes i tillvaron och världsalltet. Instinktenergin ligger till grund för allt som ingår i begreppet instinkt, som är den högsta medvetandefaktorn i växtens medvetande. Begreppen instinkt och instinktenergi används också synonymt i Martinus litteratur. Instinktenergin är den dominerande energin i växtriket som utgör det första tillvaroplanet i de sex riken som enligt Martinus analyser ingår i spiralkretslopp. Den benämns även jagets första kraftkälla och talangkärnan för instinktkroppen betecknas som livssubstans nr 22 i Livets Bog, del 3, st. 943. Enligt Martinus analyser är instinkten liktydigt med förmågan att ana, vilket medför att aningsförmågan är det som karakteriserar en växts manifestation på det fysiska planet. En annan benämning för instinktenergi är därför aningsenergi. Instinktenergin har den lägsta genomströmningsförmågan av de kosmiska grundenergierna och dess manifestationszon betecknas därför av Martinus som tillvarons mest primitiva zon, där vandringen i ett nytt spiralkretslopp tar sin början. Tillsammans med tyngdenergi och känsloenergi ingår instinktenergi i de tre materieskapande energierna som möjliggör manifestation i fysisk materia. Instinktenergin illustreras i Martinus symboler med röd färg.

Som fundament för denna andliga natur ligger en kosmisk grundenergi som här i Livets Bog fått benämningen ”instinktenergin”, därför att den ligger till grund för allt som hör ihop med begreppet ”instinkt”. Den bärande eller högsta medvetandefaktorn i växtens medvetande är alltså ”instinkten”. Växtriket kan därför också med rätta betecknas som ”instinktriket”. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 182)

Att ”instinktenergin” här kallas den ”första” skall endast uttrycka, att den är den första i det avsnitt av ”spiralen” där utveckling börjar. Den är den svagaste av de nämnda grundenergierna. Och där den är den ledande måste givetvis själva medvetandelivet vara det svagaste i tillvaron. Växtriket utgör därför den mest elementära zon som finns. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 182)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial