Undermedvetande

Undermedvetande (dk. underbevidsthed) betecknar i Martinus analyser en föränderlig del av individens medvetande i form av de sex manifestationskropparna som individen har till förfogande för manifestation i den skapade världen eller X3. Undermedvetandet kontrasteras i Martinus analyser mot begreppet övermedvetande som i form av X2 (resp. X1 och X2, se dessa begrepp) utgör en evig och oföränderlig del av individens medvetande eller upplevelse av livet. Genom samspelet mellan övermedvetande och undermedvetande är jaget knutet till den skapade världen. För den nuvarande människans del utgörs undermedvetandet av två olika delar, dagsmedvetande och nattmedvetande. Dagsmedvetandet innebär den dagliga, vakna förnimmelsen av liv i den fysiska omvärlden och i samspel med olika levande väsen på jordklotet. Människans dagsmedvetande uppbärs av den fysiska kroppen resp. tyngdkroppen. Av de övriga manifestationskropparna befinner sig känslokroppen, intelligenskroppen och intuitionskroppen i tillväxt och ingår även dessa i människans undermedvetande, men än så länge på ett omedvetet plan. Nattmedvetandet utgör det medvetandeområde som människan upplever livet i under sömnen, i drömmen och under tillvaron som diskarnerat väsen mellan de fysiska liven. Nattmedvetandet uppbärs för människans del av känslokroppen, som håller på att utvecklas för att i framtiden kunna bära människans dagsmedvetande i det riktiga människoriket.

Som organ för ”undermedvetandet” existerar den fysiska kroppen i förbindelse med de fem andra kropparna som står till det levande väsendets förfogande för dess manifestation. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 329)

”Begärförmågan” har sålunda sitt säte i själva ”övermedvetandet” och är en permanent funktion i detta. Att denna funktion kan äga rum beror på en tredje realitet, vilken vi tidigare omnämnt som ”undermedvetandet” (X3). ”Undermedvetandet” åter består av sex livsorgan eller kroppar. En av dessa är väsendets fysiska kropp.  (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 528)

 Vi har redan sett, att jaget genom sitt övermedvetande, sitt undermedvetande eller dags- och nattmedvetande, sina andliga kroppar såväl som sin fysiska kropp är i stånd att manövrera med materien. Materien eller ämnena i tillvaron utgör sålunda en huvudbetingelse för jagets uppenbarande av sig självt eller dess framträdande för andra levande väsen. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 348)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial