Kontrastprincipen

Kontrastprincipen (dk. kontrastprincippet) betecknar i Martinus litteratur en grundläggande kosmisk princip som innebär att tillvaron måste innehålla markeringar av begränsningar eller kontraster för att livsupplevelse ska kunna äga rum. Varje förnimmelse grundar sig enligt Martinus analyser på upplevelsen av att ett objekt eller ett fenomen utgör en kontrast till sin omgivning och till andra fenomen. De stora grundläggande kontrasterna i livsupplevelsen utgörs av förnimmelsen av obehag respektive behag, eller av ljus och mörker i livets struktur. Kontrastprincipen är enligt Martinus organiserad i form av kosmiska kretslopp, spiralkretslopp, där de levande väsendena upplever mörker och ljus som växelvis kulminerar och befinner sig i latens.  Denna eviga utveckling och upplevelse av kontraster möjliggör för individerna att uppleva evigt liv. Då allt som existerar utgörs av Guds medvetande, måste även alla kontraster som individerna upplever inom spiralkretsloppet utgöra en del av Gudomen. Kontrastprincipen kan därmed enligt Martinus förklara att manifestationer av mörker och lidande i sin grundläggande analys utgör en del av samma källa som manifesterar ljus och välbefinnande. Kontrastprincipen är i Martinus analyser nära knuten till perspektivprincipen som har sitt säte i individernas övermedvetande eller X2 (se dessa begrepp).

Ingen livsupplevelse är således möjlig utan kontrastprincipen. De högsta yttringarna av denna motsatsprincip visar sig som kulminerande kärlek och kulminerande hat. Fysiskt sett framträder de bland annat som kulminerande solsken och kulminerande nattmörker. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2478)

Med polförvandlingen utlöses kontrastprincipen, väsendets möjlighet att uppleva ljus och mörker på livets alla områden. Utan ljus kunde mörkret inte markeras och utan mörker kunde ljuset inte markeras, och utan markering kan överhuvud ingenting upplevas eller skapas. (Martinus, Livets Bog, del 6, st. 1972)

I och med att kontrastprincipen är en absolut nödvändig förutsättning för att upplevelse skall kunna äga rum, måste alltså Guds medvetande och förnimmande även omfatta alla existerande kontraster.  (Martinus, Livets Bog, del 6, st 2379)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial