Föräldraprincipen

Föräldraprincipen (dk. forældreprincippet) betecknar i Martinus litteratur en princip som innebär att ett väsen som befinner sig på ett senare steg i utvecklingen hjälper, vägleder och beskyddar väsen på ett tidigare steg. Enligt Martinus existerar det en ”jordisk föräldraprincip” såväl som en ”överjordisk” föräldraprincip”. Den jordiska föräldraprincipen representeras genom en far och en mor. Dessa är nödvändiga för att skapa en ny fysisk kropp åt ett väsen som är på väg att inkarnera igen, och principen innebär även att de jordiska föräldrarna har uppgiften att vårda, amma och sköta om det nya jordiska barnet. Den överjordiska eller kosmiska föräldraprincipen representeras av endast ett väsen, Gudomen själv, som enligt Martinus analyser vägleder, uppfostrar och fullkomnar alla levande väsen. Martinus benämner även en ”kosmisk föräldraprincip” som innebär att ett mikroväsen är fött ur, eller ”barn till”, ett makroväsen, enligt principen att allt består av liv inuti liv.

Därför kan skapandet av dessa endast ske med hjälp av redan existerande fysiska kroppar, d.v.s. genom ”föräldraprincipen”. Det är därför som t.ex. den jordiska människan inte kan födas eller komma till världen, d.v.s. få en fysisk kropp skapad åt sig, annat än med hjälp av två redan befintliga kroppar, som innehas av två andra väsen. Innehavarna av dessa två kroppar blir alltså ifrågavarande väsens ”fader” och ”moder”. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 373)

Liksom det jordiska ”barnet” blir ammat, passat och vårdat av ”den jordiska föräldraprincipens” liv, medvetande, anlag, kött och blod, blir ”det levande väsendet” också fullständigt ”ammat”, ”passat” och ”vårdat” av ”den överjordiska föräldraprincipen” och får sitt medvetande närt från denna princips liv, medvetande, anlag, kött och blod. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1123)

Då de är framfödda ur makroväsendets organism och mentalitet, är de på sätt och vis ”barn” av detta makroväsen, och makroväsendet är alltså dessa ”barns” ”moder”. Detta är ”den kosmiska föräldraprincipen”. Och här har vi alltså den variation av ”födelseprincipen” som jorden har att tacka för sin tillblivelse eller avskiljning från en större solmassa här på det fysiska planet. (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1281)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial